Povídání s kartičkami ( Dříve předpověď na týden ),  PŘEDPOVĚDI

PŘEDPOVĚĎ NA TÝDEN 22.4. – 28.4.2024

Krásný den moji drazí,

máme zde nový týden a s ním i novou předpověď, pojďme se podívat, co nás čeká. Tarotové karty nám mohou poskytnout fascinující vhled do přicházejících dnů a pomoci nám lépe se připravit na to, co nás čeká. Vezměte prosím na vědomí, že tarotová předpověď není vytesána do kamene; je to spíše náhled na energetické tendence, které můžeme ovlivnit svým vědomým jednáním a rozhodováním. Tak pojďme na to!

Pondělí 22.4.2024 karta SPRAVEDLNOST. Karta SPRAVEDLNOST na tento den předvídá, že rovnováha a spravedlnost budou klíčové pro všechny oblasti vašeho života. V práci můžete očekávat, že vaše úsilí bude spravedlivě ohodnoceno, což by mohlo vést ke zlepšení finanční situace. Zdravotně karta naznačuje, že je čas zaměřit se na rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Na duchovní úrovni je to výzva k nalezení harmonie v osobních přesvědčeních a jednáních.

Afirmace na pondělí: ,, Jsem vyrovnanou bytostí. Chovám se tak jak považuji za správné.“

Úterý 23.4.2024 karta VI.HOLÍ .Úspěch a uznání jsou hlavními tématy karty VI.HOLÍ . Ve světě práce to může znamenat dosažení milníku nebo uznání od kolegů či nadřízených. Finančně karta slibuje pozitivní vývoj, možná přichází odměna za dobře odvedenou práci. Zdravotně to může symbolizovat zotavení nebo překonání překážky. Duchovně VI.HOLÍ povzbuzuje k oslavě dosažených úspěchů a sdílení radosti s ostatními.

Afirmace na úterý: ,, Raduji se z úspěchů v mém životě. Každá událost v mém životě mě přibližuje k mým cílům a má vítězství přináší prospěch všem zúčastněným.“

Středa 24.4.2024 karta KRÁLOVNA MEČŮ. KRÁLOVNA MEČŮ přináší energii jasnosti a intelektuální ostrosti. V práci je důležité zaměřit se na analýzu a strategické plánování. Finančně karta naznačuje, že je čas být rozvážný a nebojácný při rozhodování o investicích nebo výdajích. Zdraví pod vládou KRÁLOVNA MEČŮ vyžaduje pozornost k duševní pohodě a mentálnímu zdraví. Duchovní cesta může vyžadovat, abyste se odvážně postavili pravdě a odhalili iluze, které vás drží zpět.

Afirmace na středu: ,, Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.“

Čtvrtek 25.4.2024 karta IV.HOLÍ Den ovládaný IV.HOLEMI je dnem oslav, harmonie a spokojenosti ve vašem osobním i profesionálním životě. V práci můžete očekávat plodné partnerství nebo týmovou spolupráci. Finančně karta předpovídá stabilní období, kdy se můžete cítit bezpečně s vašimi zdroji. Zdraví bude v tomto období podporováno pocitem štěstí a spokojenosti, což může vést k lepšímu fyzickému i psychickému stavu. Duchovně IV.HOLÍ nabádá k sdílení radosti a k oslavě života s vašimi blízkými.

Afirmace na čtvrtek: ,,Radost a štěstí sdílím s ostatními, spojuji protiklady a ve svém konání nacházím naplnění.“

Pátek 26.4.2024 karta VIII.POHÁRŮ. VIII.POHÁRŮ signalizuje, že možná přijde čas pustit se starých vzorců nebo situací, které již neslouží vašemu nejvyššímu dobru. V pracovní sféře to může znamenat změnu kariéry nebo opuštění projektu, který vás už nedokáže naplňovat. Finančně se tento den může objevit potřeba revize výdajů a investic s cílem uvolnit zdroje pro nové příležitosti. Z hlediska zdraví je důležité věnovat pozornost emočnímu detoxu a uvolnění se od zátěže minulosti. Duchovně je VIII.POHÁRŮ výzvou k hledání hlubšího smyslu a duchovního růstu, což může zahrnovat meditaci nebo duchovní ústup.

Afirmace na pátek: ,, Rozlišuji důležité. Věřím, že dělám správnou věc když se vydávám nepohodlnou cestou.“

Sobota 27.4.2024 karta MÁG. Karta MÁG symbolizuje začátek, manifestaci a využití dostupných zdrojů pro dosažení cílů. V práci je to vynikající den pro zahájení nových projektů nebo využití kreativní energie pro inovace. Finanční aspekty jsou pod záštitou MÁGA pozitivní, jelikož přináší příležitosti pro rozvoj a zvýšení příjmů. Zdravotně karta naznačuje, že je čas být proaktivní a věnovat se zlepšení vlastního zdraví. Duchovně MÁG povzbuzuje k aktivnímu hledání nových duchovních cest a k rozvoji osobních schopností.

Afirmace na sobotu: ,, Jsem plný síly, tvořím, aktivně jdu za svými cíli.“

Neděle 28.4.2024 karta III.MEČŮ. Na závěr týdne karta III.MEČŮ připomíná, že i srdce má své místo v rozhodovacím procesu. V práci můžete cítit rozpor mezi emocemi a racionálním myšlením. Finančně karta varuje před možnými zklamáními nebo nečekanými výdaji, které mohou vyžadovat pečlivou reakci. Zdravotně je důležité nezanedbávat emoční bolest a hledat cesty k jejímu uzdravení. Duchovně III.MEČŮ naznačuje, že může dojít k hlubokým vnitřním prozřením, které s sebou může přinést smutek, ale i potřebnou očistu a osvobození.

Afirmace na neděli: ,, Akceptuji pravdu i když to bolí a umím se s tím vyrovnat. Považuji to za správné.“

Přeji vám krásný týden, hodně spokojenosti a radosti. Pokud se potřebujete poradit s kartičkami, moc ráda se vám do nich podívám a spolu najdeme řešení vaší situace.

S láskou a světlem

Blanka Čížkovská Magicstar

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘEDPOVĚĎ NA TÝDEN 22.4. – 28.4.2024